Behandelingen

Als Holistisch Therapeut gebruik ik diverse therapieën bij de behandeling van cliënten. De belangrijkste worden hier omschreven:

 

Homeopathie

Homeopathie is beslist geen kruidengeneeskunde: deze zogeheten fytotherapie maakt immers gebruik van werkzame stoffen in de plant. Homeopathie daarentegen gaat er van uit dat iedere stof, plant, mineraal,… een specifieke energie in zich heeft. Door de speciale bereiding van homeopathische geneesmiddelen (verdunnen en schudden — potentiëren genoemd) wordt deze energie vrijgemaakt en versterkt. Dit gebeurt nog steeds via een procedé dat is vastgelegd door de grondlegger van de hedendaagse homeopathie, Dr. Samuel Hahnemann (1755 – 1843).
Deze energie kan gebruikt worden om energetische verstoringen bij mens en dier te verhelpen, waardoor de symptomen zullen verdwijnen.
Mandala
Klassieke homeopathie, de zogenaamde constitutionele therapie, maakt gebruik van hoogpotenties en is daarom in staat om een belangrijke overerfelijke stoorzender te elimineren: het miasma. Miasma’s zijn meestal de oorzaak van chronische aandoeningen en kunnen zowel fysieke als psychisch-emotionele problematiek veroorzaken. Reguliere en alternatieve geneeswijzen falen vaak wanneer er sprake is van een miasma.

Ter ondersteuning van de miasmabehandeling kan gebruik gemaakt worden van andere therapievormen binnen de homeopathie, zoals complexmiddelen, laagpotenties en organo-therapie. Ook als er geen sprake is van een miasma of als vervolg op de miasmabehandeling hebben deze therapievormen hun kwaliteiten bewezen.

Balancing energy work

Magnetiseren is een wezenlijk onderdeel van een standaard consult. Deze techniek bestaat uit het als intermediair overbrengen van genezende spirituele energie. Magnetiseren wordt daarom ook wel healing genoemd. Een goede intermediair heeft een optimaal evenwicht tussen de eigen mannelijke en vrouwelijke energie, c.q. de linker en de rechter hersenhelft. Daardoor ontstaat er een zuivere cranio-sacraal verbinding, die de healer in staat stelt om kosmische energie door te geven. Nooit zal de intermediair eigen energie overdragen.

Magnetiseren zorgt voor het balanceren van de chakra’s en de aura van de cliënt en werkt via het vegetatieve zenuwstelsel onder andere in op het neurologische, het hormonale en het immunologische systeem.

Krachtveldsessies zijn een uitgebreidere vorm van balancing energy work. Deze therapievorm maakt gebruik van een combinatie van de bovengenoemde healing en diverse andere technieken zoals tarotkaarten, spirituele symbolen, sjamanisme, rebirthing, acupressuur, klank,… Via het energieveld van de cliënt werken zij tot diep in het onderbewuste door. Hierdoor worden blokkades verholpen en kunnen oude trauma’s verwerkt worden. Een krachtveldsessie draagt bij tot het initiëren van een groot transformatieproces.

Klik hier voor meer informatie over deze bijzondere sessies.

Krachtveldsessies

Kristallen zijn gevormd volgens een wetmatig vastgelegde kristalstructuur. Meestal komen we daarin ook de heilige geometrie tegen, de basisvorm waaruit al het leven opgebouwd is. Gesymboliseerd door de gulden snede, de spiraalvorm. Deze vinden we ook in ons eigen DNA. Door in een krachtveldsessie kristallen te plaatsen in het energielichaam van de mens, de aura, komen we weer in contact met onze blauwdruk. In die blauwdruk liggen alle ervaringen, maar ook het basispatroon voor de rest van je leven opgeslagen.

Een krachtveld zou je energetisch kunnen vergelijken met het defragmenteren of resetten van een computer. Versnipperde informatie wordt weer bijeen gebracht. Oude, niet meer relevante bestanden worden verwijderd. Het is een energetische reiniging, maar tevens daardoor een bewustwording.

Naast het gebruik van kristallen, worden er vaak diverse andere tools ingezet zoals spirituele voorwerpen, symboolkaarten en klank. Ook regelmatig kristallen schedels, die door hun schedelvorm een specifiekere werking hebben dan ruwe kristallen, hetgeen de energie voor ons als mens meer toegankelijk maakt. Verder komen ook acupressuur en andere vormen van energiewerk zoals magnetiseren en cranio–sacraal technieken aan de orde. Gedurende een sessie verkeer ik zelf in een lichte tot diepe trance. De spirituele wereld stuurt het hele proces. Pieter Tigelaar werkt met zijn energetische kwaliteiten mee om tot een synergetische behandeling te komen. Onze werkwijzen sluiten feilloos op elkaar aan.

Een sessie duurt een uur en kan daarom alleen op afspraak gehouden worden. Voor het maken van een afspraak kun je bellen met de praktijk.

Crystal healing

Ons eigen energiesysteem is opgebouwd volgens de wetten van de heilige geometrie. Door allerlei omstandigheden, vaak een gevolg van de aanwezigheid van een miasma of het vastlopen in onze karmische processen, raakt deze energiestructuur uit balans. Kristallen kunnen een bijdrage leveren aan het herstellen van ons energiesysteem. Ze helpen om onze blauwdruk weer terug te vinden door in te werken op ons spirituele, emotionele en stoffelijke lichaam.

Een belangrijke rol binnen crystal healing is weggelegd voor kristallen schedels en Lemurian Seed Crystals. Beide vormen van kristalenergie zijn hulpmiddelen die ons helpen herinneren wie we daadwerkelijk zijn. Kristal heeft onder andere het vermogen om informatie op te slaan en te fungeren als transmitter. Terwijl de kristallen schedels een directe verbinding vormen tussen de mensen op aarde en de grote spirituele bibliotheek waarin alle wijsheid is opgeslagen (de Akasha-kronieken), zorgen de Lemurian seed crystals voor het omzetten van macht in kracht en emotie in gevoel.

Vanuit een gemeenschappelijke component brengen ze de boodschappen van eenheid (oneness), compassie, saamhorigheid en bewustwording dat de mens deel uit maakt van een veel groter geheel en onlosmakelijk verbonden is met kosmische cycli. In directe lijn van deze kristalenergie liggen astronomie en astrologie, wetenschappen die intensief werden onderzocht door grote culturen uit het verleden (volken uit het Oude Testament, Egypte, Maya’s, Inca’s, etc.).

Zelf werk ik regelmatig met de authentieke ancient kristallen schedel Synergy, om mijn eigen groei en ontwikkeling te ondersteunen en om op een hogere frequentie te komen. De hedendaagse kristallen schedels die ik gebruik voor healing, hebben allen een eigen specifieke kwaliteit. Niet alleen door het materiaal waaruit ze geslepen zijn, maar ook door de bezieling vanuit de spirituele wereld. Daarnaast gebruik ik in de praktijk een grote collectie Lemurian seed crystals, die door de jaren heen vanuit diverse plaatsen op aarde hun weg naar de praktijk hebben gevonden. Deze schedels en kristallen zijn waarlijk “wezens van licht”.

Shamanic counselling

Veel inzichten en antwoorden op levensvragen liggen verborgen in ons onderbewuste. Shamanic counselling is een geweldige techniek om toegang te krijgen tot deze informatie. Het bijzondere van deze vorm van healing is de ervaring van de cliënt zelf.

Normaal zal de sjamaan een journey doen voor de persoon, maar bij shamanic counselling wordt er een energieveld gecreëerd dat de cliënt in staat stelt om zelf tot de diepste lagen van het onderbewuste door te dringen.

In wezen maakt de cliënt contact met wijze spirits (shamanic counsellors) die direct, dan wel indirect via symbolen, boodschappen overbrengen. De cliënt is zelf bewust van de beelden, gevoelens en fysieke manifestaties.

De ervaringen worden op een cd opgenomen en doorgesproken. Het is raadzaam om de cd meerdere malen zelf thuis te beluisteren om de boodschappen nog beter te integreren. Soms is het raadzaam om meerdere malen met tussenpozen van enkele weken deze sessie te ondergaan, om een bepaalde intentie stap voor stap te doorgronden.

Alle interne en externe omstandigheden gedurende de sessie worden geregistreerd en zijn voor mij als fysiek aanwezige counsellor vanuit sjamanistisch oogpunt van belang. Dit zal dan ook bij het doorspreken van de sessie van vitaal belang zijn.

Een sessie duurt gemiddeld anderhalf uur.

Drie energiesystemen

Tenslotte wil ik een klein overzicht geven van de drie basis-energiesystemen waarop deze therapieën inwerken. Deze systemen zijn al sinds mensenheugenis bekend en het is jammer dat de reguliere geneeskunde heeft geprobeerd om de kunst van het genezen te beheersen via de ratio. Gelukkig hebben vele cliënten in de loop der jaren de holistische benadering die ik in mijn praktijk toepas, leren waarderen. Het heeft hen niet alleen fysieke verbetering gegeven, maar juist ook een blikverruiming en spiritueel inzicht.

14 meridianen

We kennen de meridianen vanuit de acupunctuur. Iedere meridiaan voorziet een bepaald orgaan van energie. Een verstoorde meridiaan leidt tot verminderde werking van het bijbehorend orgaan of juist tot hyperactiviteit. Door het yin-yang evenwicht te herstellen, gaan organen weer normaal functioneren.

7 chakra’s

De chakra’s zijn energiecentra die te maken hebben met onze psychisch-emotionele balans. Ze staan in een directe verbinding met onze vegetatieve centra en het hormonale systeem. Daarom zijn ze ook de schakels binnen de psychosomatiek. Verstoringen op het gebied van de chakra’s kunnen leiden tot o.a. depressies, onrust, concentratie-stoornissen en (in)slaapproblemen. Daarnaast kunnen er fysieke klachten ontstaan vanuit de verstoring van het vegetatieve zenuwstelsel. Hieronder vallen bijvoorbeeld een onregelmatig hartritme, auto-immuunstoornissen (allergieën), spastische darmen, stofwisselingsproblemen (hypoglycemie), hoge bloeddruk, enzovoort.

Aura

Het elektromagnetisch veld om ons heen wordt de aura genoemd. In de aura zijn drie hoofdlagen te onderscheiden. De fysieke laag, de emotionele laag en de mentale laag. De aura is dus een afspiegeling van ons totale zijn.

Het is mogelijk om alle benodigde informatie uit de aura te halen. Als we beseffen dat onze huidige manifestatie van een geest in een lichaam slechts een klein deel van onze totale ziel vormt, is het een uitdaging om de delen van onszelf die diep in ons onderbewuste opgeslagen zijn, te analyseren. Deze informatie kan namelijk van groot belang zijn en een directe invloed hebben op het huidig functioneren.

Gerelateerd aan de wetten van karma kunnen blinde vlekken die het leven soms moeilijk maken, verduidelijkt worden. Zo kan er inzicht gegeven worden in de onderliggende processen die tot klachten leiden. Natuurlijk is het wel van belang dat er eerst wordt bepaald of er sprake is van een miasma. Want dat is de grootste fundamentele verstoring die het doorwerken van het karma zeker in de weg staat.

Diagnose

Ik stel mijn diagnose door de basis-energiesystemen af te tasten. Hierbij maak ik gebruik van mijn invoelend vermogen. Het komt er op neer dat ik in staat ben de energiesignalen die ieder van ons uitzendt, op te vangen en om te zetten naar een realiteit. Op dezelfde manier kunnen vibraties vanuit de kosmos opgevangen worden. Dit is een gave die ik vanaf mijn geboorte heb en waar de spirituele gidsen gebruik van maken.

Naast het werken aan genezing gebruik ik mijn gaven op diverse andere gebieden. Door bijvoorbeeld te werken met tarotkaarten en andere systemen, kunnen inzichten in probleemsituaties verkregen worden. Het gaat dan niet om het voorspellen van de toekomst, maar om inzicht geven in de levenslessen en de cliënt bewust maken van het transformatieproces dat gaande is.

Ook storende energieën zoals aardstralen, entiteiten en andere factoren die een goede balans in de weg staan, kunnen door mij worden opgespoord en verwijderd. Regelmatig ‘reinig’ ik huizen van negatieve invloeden, waardoor de bewoners zich meer thuis voelen.