Homeopathie

Homeopathie is beslist geen kruidengeneeskunde: deze zogeheten fytotherapie maakt immers gebruik van werkzame stoffen in de plant. Homeopathie daarentegen gaat er van uit dat iedere stof, plant, mineraal,… een specifieke energie in zich heeft. Door de speciale bereiding van homeopathische geneesmiddelen (verdunnen en schudden — potentiëren genoemd) wordt deze energie vrijgemaakt en versterkt. Dit gebeurt nog steeds via een procedé dat is vastgelegd door de grondlegger van de hedendaagse homeopathie, Dr. Samuel Hahnemann (1755 – 1843).
Deze energie kan gebruikt worden om energetische verstoringen bij mens en dier te verhelpen, waardoor de symptomen zullen verdwijnen.
Mandala
Klassieke homeopathie, de zogenaamde constitutionele therapie, maakt gebruik van hoogpotenties en is daarom in staat om een belangrijke overerfelijke stoorzender te elimineren: het miasma. Miasma’s zijn meestal de oorzaak van chronische aandoeningen en kunnen zowel fysieke als psychisch-emotionele problematiek veroorzaken. Reguliere en alternatieve geneeswijzen falen vaak wanneer er sprake is van een miasma.

Ter ondersteuning van de miasmabehandeling kan gebruik gemaakt worden van andere therapievormen binnen de homeopathie, zoals complexmiddelen, laagpotenties en organo-therapie. Ook als er geen sprake is van een miasma of als vervolg op de miasmabehandeling hebben deze therapievormen hun kwaliteiten bewezen.