Cursussen

Deze cursussen staan momenteel bij praktijk Homeoart op het programma.

De precieze datums (én de spirituele reizen) vind je op de pagina Programma.

In het cursusarchief vind je de vele workshops die in het verleden al aan bod zijn gekomen.

 

Dagcursus 666

In de Tarot is kaart 13 uit de grote Arcana ‘(de) Dood’. In mijn deck verwijst die naar ‘de wilde jacht’. Een mythologie die we bij vele volken tegen komen.

Het is niet moeilijk om daarin de vierde ruiter van de apocalyps te herkennen.

Apocalypse

Toch diept spirit dit thema op een iets esoterischer manier uit.

Niet voor niets zijn de eerste drie ruiters gezeten op paarden met de kleuren van de alchemie en derhalve gelinkt aan ‘Agartha’. Een concept dat absoluut volledig in de picture is gekomen door de ervaringen op de Egypte-reis in het voorjaar van 2022.

Een eerder geplande mysterie-reis kon helaas wegens corona niet uitgevoerd worden. De jager (Hunter, let op het liedje ‘de wandelclub’) en de kleuren rood en wit (Andreaskruis op spoorweg- en tramovergangen) zouden daarin een belangrijke rol spelen.

Onlangs benadrukte spirit echter dat het essentieel is om dat stuk van de puzzel alsnog door te werken. Deels door de cursusdagen te wijden aan dit thema, deels door zelf de sleutel op locatie te gebruiken.

Eindtijd

Zoals de vierde ruiter het dodenrijk als support heeft, zo hebben wij dat ook. De steun van de doden, die onsterfelijk zijn geworden door hun muziek. Dat is dan ook de leidraad van deze cursusdag.

De vier ruiters van de apocalyps worden beschreven in Openbaring hoofdstuk 6. De vier ruiters zijn symbolische beschrijvingen voor verschillende gebeurtenissen die plaats zullen vinden in de eindtijd.

De eerste ruiter van de apocalyps wordt genoemd in Openbaring 6:2: ‘En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen’.

Deze eerste ruiter verwijst naar de Antichrist (666), die de autoriteit gegeven zal worden en iedereen zal overwinnen die zich tegen hem verzet.

Apocalypse en oorlog

De tweede ruiter van de apocalyps verschijnt in Openbaring 6:4, ‘En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven’.

De tweede ruiter verwijst naar oorlogen die uit zullen breken in de eindtijd.

Ruiter van de Apocalypse

De derde ruiter wordt beschreven in Openbaring 6:5-6: ‘En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand’.

De derde ruiter van de apocalyps verwijst naar een grote hongersnood die plaats zal vinden, waarschijnlijk als gevolg van de oorlogen van de tweede ruiter.

Zwarte Dood

De vierde ruiter wordt genoemd in Openbaring 6:8: ‘En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was (de) dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde’.

De vierde ruiter van de apocalyps staat symbool voor de dood en verwoesting. Het lijkt een combinatie van de vorige ruiters te zijn.

Eet smakelijk

Met eten maak je iedereen gelukkig. Zowel mens als dier. Toch gaat het meestal niet om domweg de maag vullen. De smaakpapillen willen graag gestreeld worden.

Alsof er een engeltje op je tong piest (mijn moeder had dat overigens vervangen door ‘fietst’).

Duidelijk moge zijn dat de tong een belangrijke rol speelt. In onze spirituele beleving gaat het echter over een geheel andere benadering.

Smaak

Vanuit de Hermetica kennen we de zgn. Mercurius-bron. Van daaruit wordt de ‘spagyrische mens’ geboren. Ofwel de mens die in perfecte harmonie is met de kosmos en zijn aardse omgeving, waardoor hij zich optimaal verder kan ontwikkelen. Het is een alchemistisch principe.

De bron bestaat uit een bekken van zout met daarin de 3 stromen:
– zwart (levenswater / bitter),
– wit (maagdenmelk / zoet)
– en rood (bronazijn / zuur).

Deze filosofie kennen we uit de Hermetische geschriften. Onder andere Dr. Carl Gustav Jung was gefascineerd door deze symboliek.

Heerlijk

Niet zo verwonderlijk aangezien hij zich net als de profeet Daniël met droomduiding bezig hield. In lucide dromen kan smaak overigens een belangrijke rol spelen.

Hermes is de Griekse naam van de beschermer van wijsheden en mystiek. De Romeinen noemden hem Mercurius, terwijl de Egyptenaren hem afspiegelden als de ibis-god met de naam Toth.

Overigens vinden we hier dezelfde 3-deling. Zwart staat voor Egypte (magie), wit voor Rome (Vesta) en rood voor Athene (filosofen).

Tong

Wellicht heb je wel eens gehoord van de ‘witte broederschap’. Volgens verschillende esoterische genootschappen bestaat deze loge uit verschillende opgestegen meesters m/v.

Zij zouden de mens helpen om de overstap van het Vissen-tijdperk naar het Waterman-tijdperk te maken.

De historie heeft echter uitgewezen dat ook binnen deze groep lust en macht niet onbekend zijn. De streetcar met de naam ‘Desire’ is ook daar voorbij gekomen.

Deze thematiek is prachtig uitgelegd in het boek ‘de slinger van Foucault’, een roman van Umberto Eco. Hierbij ligt alle focus op ‘Saint Germain’.

Spiraal

Dat we er niet alleen voor staan blijkt uit de hulp die andere meesters ons bieden.

‘El Morya’ heeft zich in het verleden al aangediend. Op mijn mysterie-reis bestemming zal ik pogen een andere meester langs spirituele weg te consulteren om meer daarover te weten te komen. Die ervaring kan ik dan mee nemen naar de cursusdag.

Mond

Net als smaaksensatie een combinatie is van verschillende basis-smaken, zo zullen we moeten gaan leren hoe we optimaal gebruik kunnen gaan maken in de komende tijd van de verschillende frequenties die zich in Agartha ophouden.

Wie is je vriend, wie je vijand?

Wat is compatibel en wat dissonant?

Ofwel kleur bekennen.

Meditatiecursus

Al heel veel jaren verzorg ik meditatie-cursussen om reden dat het een van de beste manieren is om in contact te komen met je eigen en het collectieve onderbewuste.

MeditatiecursusContact met onderbewuste

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om meer over jezelf en het kosmische plan te leren.

Deze vorm van verdieping wordt sinds mensenheugenis toegepast.

Bij mediteren denken we vaak aan Oosterse technieken, maar er is in wezen geen verschil tussen een sjamanistische journey en meditatie.

MeditatieHet versterkt je verticale verbinding tussen kosmos en aarde en laat jou als mediator in de dualistische middenwereld meer inzichten krijgen over allerlei spirituele zaken.

We volgen de weg van de geleide meditatie. Dit betekent dat we mediteren naar aanleiding van een door de spirituele wereld aangegeven onderwerp.

De symboliek van de meditatie leer je zelf begrijpen naarmate je frequenter mediteert.

Het voordeel van mediteren in een groep is dat er een veld opgebouwd wordt.
Ondersteuning met de juiste muziek is essentieel.

Tevens is de locatie waar we samenkomen van groot belang, omdat een sacred space absoluut bijdraagt aan de intensiteit.

Meditatie helpt je om jezelf los te maken van de emotionele belemmeringen die je tegenkomt in je leven. Je gaat alles in een breder perspectief zien en wordt bewuster.

Oneness via meditatieVerbinding door meditatie
Vervolgens wordt de ervaren energie gedeeld met elkaar om tot “ONENESS” te komen.

Soms maken we dan gebruik van een ritueel om tot ultieme verbinding te komen.

Het is vaak verbazingwekkend te zien hoe creatief spirit in dat tweede deel van de avond is.

Deze manier van meditatie is zeer intens en brengt diepe verstilling en sereniteit teweeg.