Cursussen

Deze cursussen staan momenteel bij praktijk Homeoart op het programma.

De precieze datums (én de spirituele reizen) vind je op de pagina Programma.

In het cursusarchief vind je de vele workshops die in het verleden al aan bod zijn gekomen.

 

Het Gymnasium

De titel van deze dag doet natuurlijk direct denken aan scholing. Dat is ook zeker waar aangezien het hele leven een leerschool is en zeker bij de spiritueel bewuste mens is er een grote mate van leergierigheid.

Het woord gymnasium betekent ‘plaats om naakt te zijn’ in het Oudgrieks, hetgeen refereert naar de beoefening van sport destijds. In de context van de cursusdag echter een aanduiding van de ware essentie van spiritualiteit. Spiritualiteit krijgt namelijk heel vaak een vertekenend jasje aangemeten.

Gymnasium

In de tijd dat ik mijn praktijk startte in 1985 was er spiritisme. Een gefundeerde beleving waar o.a. professor Tenhaeff, hoogleraar parapsychologie, baanbrekende onderzoek naar verricht heeft.

Ook de intellectueel Ir. Felix Ortt heeft zijn leven gewijd aan het grote vraagstuk van ons bestaan en kan zeker als filosoof worden betiteld. Hij was een van de eersten die in Nederland de relativiteitstheorie van Einstein voor een breed publiek uiteenzette en daarbij in verband bracht met het spiritisme.

Gymnasium - Balans

Van recentere datum is auteur Jan Wicherink. Zijn boek ‘Ontheemde zielen ontwaken’ brengt wetenschap en spiritualiteit samen. Beslist een aanrader om te lezen!

‘New Age’ stond in de kinderschoenen. De voorloper van een ongekende wildgroei aan healing, coaching, cursussen en lichaamswerk. Veelal beslist vanuit goede overtuiging maar anderzijds zeker vertroebeld door commercie.

Gymnasium - Lichaam

Tegenwoordig kan je allerlei diploma’s vergaren, mits je maar voldoende tijd en geld investeert. De initiaties vliegen je om de oren en iedereen is ineens therapeut, zonder te beseffen dat persoonlijke groei en bewustwording op nummer één dienen te staan.

Gymnasium - Perspectief

Doel is om symbolisch de bekende attributen van de gymlessen zoals ‘het wandrek’, ‘de kast’ en ‘de ringen’ naast de balspelen zoals ‘korfbal’, ‘volleybal’ en ‘handbal’ als metafoor te gebruiken om meer te begrijpen over de werking van spirituele energie.

Gymnasium - Sprong

Jezelf meer af te stemmen op de universele wetten vanuit de kosmos zonder die te verbuigen tot de anarchistische spiritualiteit-beleving die we heden ten dage zien. Van bric-à-brac terug naar de antieken.

Gymnasium - Spreidstand

Niet voor niets zijn Grieks en Latijn talen die gedoceerd worden op het Gymnasium. Oude filosofie doen herleven. In de Renaissance leidde belangstelling voor deze talen tot intensieve studie van de Oudheid, bijvoorbeeld van de oorspronkelijke teksten van de Bijbel.

Tijd om in je eigen wedergeboorte te investeren!

Powers of Egypt

ThothWie aan Egypte denkt, zal in ieder geval direct de piramiden voor de geest krijgen. Wat wil je dan ook. De grote piramide is van de zeven wereldwonderen uit de klassieke oudheid het enige bouwwerk dat nog overeind staat. Als getuige van een rijke standvaste historie.

Toch opvallend aangezien zelfs als we archeologen het voordeel van de twijfel geven en de bouw ervan in de faraonische tijd plaatsen, de structuur zo’n 2000 jaar eerder gebouwd werd dan de overige 6 wereldwonderen.

Overigens stonden vroeger ‘de Egyptische piramiden’ op de lijst, niet alleen de grootste (Cheops). Daarnaast is er natuurlijk het debat of ze wel tot het dynastieke tijdperk behoren en niet veel eerder gebouwd zijn.

AnubisVele malen ben ik naar Egypte gereisd. De eerste keer als toerist, maar dat veranderde al snel na aankomst in het land. Vergis je niet in de immense krachten die daar rondwaren. Keer op keer, tijdens ieder bezoek toont zich weer iets nieuws. Soms in lijn met een eerdere ervaring, maar vaak genoeg ook nieuw, intrigerend en uitnodigend tot nader onderzoek.

Nee, vervelen zal niemand zich in deze goocheldoos vol magie! Besef namelijk dat al 90.000 jaar geleden de Nijldelta al bevolkt werd.

We weten dat het rijk van de farao’s omstreeks 3100 v. Chr. is ontstaan. Nogal een verschil en absoluut een gemiste kans om alleen maar te focussen op de periode waarvan we momenteel nog veel ruïnes nog kunnen bezoeken.

BastetMoeilijk om een beginpunt te kiezen. Toch zijn er twee tijdstippen waaraan gerefereerd wordt in o.a. de piramideteksten en papyri.

Het beginpunt wordt Zep Tepi genoemd, ‘de eerste tijd’. Hierin regeerden de Goden of Aliens de wereld. Onderzoeker Armando Mei gaat uit van 36.400 voor Chr, terwijl er sprake is van 10.450 voor Chr. in de berekeningen van Robert Bauval.

Toch houden beide heren hetzelfde concept aan. Namelijk de projectie van de sterren op de aarde volgens het hermetisch principe van ‘As Above, so Below’, met een sleutelrol voor de Sfinx.

Terwijl Bauval zich focust op de drie piramiden, gaat Mei iets breder te werk. Hij betrekt de ’tombe van de vogels’ erbij. Een regelrechte verwijzing naar het sterrenstelsel ‘Zwaan’. Dat is een belangrijk gegeven.

Powers of Egypt

Deze cursusdag heeft het beginpunt als vertrekpunt en zal van daaruit natuurlijk ook uitgebreid ingaan op de energie zoals die ons bekend is door de vele fascinerende overblijfselen uit de faraonische tijd zoals schilderingen, gravures en beeldhouwwerk.

Daarin komt de kosmologie en religie van de toentertijd levende bewoners van het land met de naam ‘Kemet’ dat we nu als Egypte kennen volop tot expressie.

Symboliek

Vanuit de oude symboliek is de Godenwereld het meest toegankelijk voor ons aangezien er archetypische kwaliteiten toegedicht zijn aan de verschillende manifestaties. Een personificatie die ons nog steeds aanspreekt.

Deze krachten kunnen we inzetten voor healing, educatie en bewustwording. Ze hebben de tand des tijds doorstaan, zijn verder geëvolueerd en universeel. Ook jij kan deelgenoot worden van deze mystieke frequenties.

Meditatiecursus

Al heel veel jaren verzorg ik meditatie-cursussen om reden dat het een van de beste manieren is om in contact te komen met je eigen en het collectieve onderbewuste.

MeditatiecursusContact met onderbewuste

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om meer over jezelf en het kosmische plan te leren.

Deze vorm van verdieping wordt sinds mensenheugenis toegepast.

Bij mediteren denken we vaak aan Oosterse technieken, maar er is in wezen geen verschil tussen een sjamanistische journey en meditatie.

MeditatieHet versterkt je verticale verbinding tussen kosmos en aarde en laat jou als mediator in de dualistische middenwereld meer inzichten krijgen over allerlei spirituele zaken.

We volgen de weg van de geleide meditatie. Dit betekent dat we mediteren naar aanleiding van een door de spirituele wereld aangegeven onderwerp.

De symboliek van de meditatie leer je zelf begrijpen naarmate je frequenter mediteert.

Het voordeel van mediteren in een groep is dat er een veld opgebouwd wordt.
Ondersteuning met de juiste muziek is essentieel.

Tevens is de locatie waar we samenkomen van groot belang, omdat een sacred space absoluut bijdraagt aan de intensiteit.

Meditatie helpt je om jezelf los te maken van de emotionele belemmeringen die je tegenkomt in je leven. Je gaat alles in een breder perspectief zien en wordt bewuster.

Oneness via meditatieVerbinding door meditatie
Vervolgens wordt de ervaren energie gedeeld met elkaar om tot “ONENESS” te komen.

Soms maken we dan gebruik van een ritueel om tot ultieme verbinding te komen.

Het is vaak verbazingwekkend te zien hoe creatief spirit in dat tweede deel van de avond is.

Deze manier van meditatie is zeer intens en brengt diepe verstilling en sereniteit teweeg.