Drie energiesystemen

Tenslotte wil ik een klein overzicht geven van de drie basis-energiesystemen waarop deze therapieën inwerken. Deze systemen zijn al sinds mensenheugenis bekend en het is jammer dat de reguliere geneeskunde heeft geprobeerd om de kunst van het genezen te beheersen via de ratio. Gelukkig hebben vele cliënten in de loop der jaren de holistische benadering die ik in mijn praktijk toepas, leren waarderen. Het heeft hen niet alleen fysieke verbetering gegeven, maar juist ook een blikverruiming en spiritueel inzicht.

14 meridianen

We kennen de meridianen vanuit de acupunctuur. Iedere meridiaan voorziet een bepaald orgaan van energie. Een verstoorde meridiaan leidt tot verminderde werking van het bijbehorend orgaan of juist tot hyperactiviteit. Door het yin-yang evenwicht te herstellen, gaan organen weer normaal functioneren.

7 chakra’s

De chakra’s zijn energiecentra die te maken hebben met onze psychisch-emotionele balans. Ze staan in een directe verbinding met onze vegetatieve centra en het hormonale systeem. Daarom zijn ze ook de schakels binnen de psychosomatiek. Verstoringen op het gebied van de chakra’s kunnen leiden tot o.a. depressies, onrust, concentratie-stoornissen en (in)slaapproblemen. Daarnaast kunnen er fysieke klachten ontstaan vanuit de verstoring van het vegetatieve zenuwstelsel. Hieronder vallen bijvoorbeeld een onregelmatig hartritme, auto-immuunstoornissen (allergieën), spastische darmen, stofwisselingsproblemen (hypoglycemie), hoge bloeddruk, enzovoort.

Aura

Het elektromagnetisch veld om ons heen wordt de aura genoemd. In de aura zijn drie hoofdlagen te onderscheiden. De fysieke laag, de emotionele laag en de mentale laag. De aura is dus een afspiegeling van ons totale zijn.

Het is mogelijk om alle benodigde informatie uit de aura te halen. Als we beseffen dat onze huidige manifestatie van een geest in een lichaam slechts een klein deel van onze totale ziel vormt, is het een uitdaging om de delen van onszelf die diep in ons onderbewuste opgeslagen zijn, te analyseren. Deze informatie kan namelijk van groot belang zijn en een directe invloed hebben op het huidig functioneren.

Gerelateerd aan de wetten van karma kunnen blinde vlekken die het leven soms moeilijk maken, verduidelijkt worden. Zo kan er inzicht gegeven worden in de onderliggende processen die tot klachten leiden. Natuurlijk is het wel van belang dat er eerst wordt bepaald of er sprake is van een miasma. Want dat is de grootste fundamentele verstoring die het doorwerken van het karma zeker in de weg staat.