Secret ALCHEMY of Love

Het verhaal ontvouwt zich stap voor stap.

BoekHalf juni 2021 staat er een cursusdag gepland. Zoals gebruikelijk geeft spirit aan hoe de dag ingevuld moet worden en duidt op een ondergrondse ruimte waarin een belangrijke aanwijzing te vinden zou zijn.

Enig intunen op de energie leidde naar de St. Stevenskerk in het centrum van Nijmegen.

Ik was er nimmer geweest en vroeg me af of er wel een crypte zou zijn. Wegens corona was er geen toegang mogelijk, doch op verzoek kon volgens een bordje de crypte bezocht worden met een toezichthouder in de kerk.

Gelukkig lukte het om die opdracht van spirit te volbrengen. De voorzienigheid laat nimmer verstek gaan!

De grafkelder is de laatste rustplaats van Catharina van Bourbon, die in 1469 gestorven is. Al snel werd duidelijk hoe de vrijmetselaars bot grafschennis hadden gepleegd.

Een Duitse generaal die in 1749 gouverneur werd van het kwartier Nijmegen en een vrijmetselaars-loge had opgericht, werd in 1759 op de plek van Catharine begraven.

AardeHaar overblijfselen werden in een klein kistje in de hoek gezet terwijl meneer pontificaal in vol ornaat met zwarte laarzen en metalen kuras in een grote kist midden in de grafkelder werd gelegd.

Terecht werd hij eruit gebonjourd bij restauratie-werkzaamheden na de Tweede Wereldoorlog, toen de tombe na bijna 200 jaar weer werd geopend.

Maar wat is nu het belang van deze Catharina?

Daarvoor moeten we naar de adelijke lijn. Haar oma was namelijk Maria van Berry. Dit was de dochter van Hertog Jan van Berry uit Parijs.

Nu zegt dat nog niet veel, maar het wordt interssant omdat er een directe link gelegd wordt naar een van de bekendste alchemisten uit de geschiedenis.

Alchemist

Namelijk Nicolas Flamel (1340 – 1418). Het is bewezen dat hij opdrachten kreeg van de Duc de Berry voor het vervaardigen van manuscripten.

Een andere opmerkelijke band tussen de hertog en Nicolas Flamel is dat beiden in dezelfde periode constructies lieten bouwen op het Cimetière des Innocents.

Zijn geschriften werden door Paracelsus (1494 – 1541), grondlegger van de basisprincipes van de homeopathie, gebruikt als studie-materiaal.

ParacelsusParacelsus werkte als arts, filosoof en theoloog die zich tevens bezighield met alchemie en astrologie.

Hier houdt het nog niet op.

Paracelsus is volgens bepaalde kringen een incarnatie van Saint Germain. Meester van de witte broederschap en Chohan van de 7e straal, behorend bij het Aquarius tijdperk.

Het zal geen toeval zijn dat ik mijn eigen intensieve spirituele ontwikkeling begon toen ik als jonge twintiger wekelijks ging mediteren bij een spirituele vereniging die volledig in het teken stond van dit concept.

Hierbij een overzicht van enkele andere incarnaties van Saint Germain:

  • Josef van Nazareth (rond begin jaartelling)
  • Sint Alban (300 n. Chr.) in het huidige St. Albans, Engeland
  • Merlijn (6e eeuw), adviseur van Koning Arthur
  • Christian Rozenkruis (ca. 1378 – 1484), grondlegger van de orde der Rozenkruisers
  • Francis Bacon (1561 – 1626), alchemist, filosoof en auteur (Shakespeare)
  • Graaf van Saint Germain (1696 – 1822) Eigenlijk Prins Leopold Georg. Noemde zich Sanctus Germanus. Andere namen: Comte Bellamare (Venetië), Chevalier Schoening (Pisa), Weldon (Leipzig), Rakoczy (Dresden).

Een aantal van deze karakters spelen een sleutelrol in het kosmisch plan dat ik al noemde in de beschrijving van de cursusdag The TRUTH Behind the Arras.

Indien je echt interesse hebt, raad ik zonder meer het boek ‘De slinger van Foucault‘ van Umberto Eco aan. Niet eenvoudig om te lezen, maar beslist een meesterwerk!

DimensiesDan begrijp je ook meer van hetgeen er momenteel aan duistere krachten zich meester maakt van onze samenleving.

Ook deze dag zullen we ons bezig houden met energieën in het teken van de huidige transformaties en het verhogen van de frequentie van 3D naar 5D.

Een alchemistisch proces.