Ziel

Als we praten over de bezieling van het lichaam klopt dit energetisch niet. Onder ziel wordt namelijk de totale ervaring van al onze voorgaande levens verstaan die deel uit maakt van het collectieve bewustzijn van de mensheid en van het grote kosmische plan.

Ziel, de upper worldBinnen het sjamanisme wordt dit de ‘upper world’ genoemd.

Slechts een zeer klein deel, de geest, is geïncarneerd in het lichaam dat we in dit leven als voertuig voor ons aardse bestaan gebruiken.


Het doel van de ziel is te fungeren als een grote bibliotheek. In ieder leven schrijven we een nieuw boek, waarbij de proloog van ons huidig levensboek bestaat uit een aantal pagina’s van eerder geschreven boeken. Een mooie en duidelijke metafoor.

Aan de bestaande boeken in deze grote bibliotheek kunnen we verder niets veranderen. Die zijn zoals ze geschreven zijn. Gedane zaken nemen geen keer. Derhalve is de ziel niet dualistisch. Er kunnen geen keuzes gemaakt worden op zielsniveau.

Het is echter wel zo, dat we van onze fouten kunnen leren en de geest in staat is verder te groeien door het aardse bestaan.


Als menselijke energie zijn wij niet alleen in dit universum. Om ons heen is een groot scala aan spirituele energieën die net als de mensheid een eigen ontwikkelingsweg doormaken. Sommige van deze bewustzijnsvormen zoals de engelen, volgen een parallel pad aan dat van de mensheid.

De Bibliotheek van onze ZielHoe beter we vanuit het aardse bestaan contact kunnen leggen met onze eigen bibliotheek en de andere bewustzijnsvormen, hoe gemakkelijker het aardse groeiproces wordt. Vergelijk het met het raadplegen van een encyclopedie.


Baanbrekend werk op dit gebied heeft Dr. Carl Gustav Jung geleverd. Zijn denkbeelden zijn nog steeds een leidraad voor velen die zich net als ik bezighouden met transpersoonlijke psychologie.

Gedurende deze cursusdag verkennen we de gebieden waar wijsheden en mysteries opgeslagen zijn en maken we verbinding met andere bewustzijnsvormen.