De wereld van Lorna

Bij leven was het Lorna’s grootste wens om een hedendaags Avalon te creëren. Een realistische sprookjeswereld, een veilige haven voor diverse energie–manifestaties zoals natuur–spirits, totemdieren, elementalen en elfen. Op dit utopische ‘eiland’ van liefde en harmonie kan de mens dan verbinding maken met andere werelden met als doel tot bewustzijnsverhoging te komen.

De wereld van LornaDeze bijzondere plaats is gelukkig conform haar wens realiteit geworden en trekt degenen die zich geroepen voelen van over de gehele wereld aan. Zelf heb ik de afgelopen jaren regelmatig deze plaats bezocht en heeft Lorna vanuit gene zijde mij gevraagd om in de toekomst cliënten vanuit mijn eigen praktijk naar deze plaats te brengen.

Voordat dit mogelijk is, heeft ze echter aangegeven dat de energie van haar ‘eiland’ via een cursusdag geankerd dient te worden in Nederland. Van daaruit zal de energie zijn weg vinden en de juiste mensen bereiken. Wellicht zullen een aantal ook daadwerkelijk haar Utopia gaan bezoeken, anderen krijgen de mogelijkheid om zich met de energie ervan te verbinden.

Hoe dan ook zal het in contact komen met de energie van deze bijzondere vrouw en haar plek je frequentie doen verhogen. Ik geef graag gehoor aan haar vraag en zal gesteund door haar iedereen die zich geroepen voelt, introduceren. Vooralsnog in energie, in de toekomst fysiek door naar de plek te reizen.