Warrior pur sang

AdelaarIn sagen en legenden komen we heel vaak de strijder tegen. De persoon die het opneemt tegen de duistere krachten. Vaak is het de held in het verhaal en wordt gebruikt als een voorbeeld voor de gewone sterveling.

Besef echter dat ieder mens deze strijder in zich heeft. Derhalve word ook jij geroepen om de strijd aan te gaan. Geen fysieke strijd, maar een veel belangrijker opdracht: de spirituele weg van zelfrealisatie.

StrijderIn het Tibetaanse Boeddhisme wordt de term spirituele strijder gebruikt voor degene die de belangrijkste vijand de baas kan. Die opponent is zelfverloochening. De belangrijkste focus ligt niet op persoonlijke verlichting, maar op het uitvoeren van een taak die de medemens helpt met wijsheid vanuit compassie.

Als archetype wordt deze spirituele strijder wel de mens genoemd die op weg is het Boeddhaschap te bereiken. Derhalve een licht te zijn voor anderen. De persoonlijke verlichting loopt daar natuurlijk in wezen synchroon mee.

BoeddhaAnders dan in het 8-stappen ontwikkelingsplan zoals voorgeschreven door de Boeddha, hetgeen een zekere wetmatigheid vertegenwoordigt, zal op deze cursusdag de nadruk liggen op het daadwerkelijk gaan toepassen van je kwaliteiten als lichtwerker.

Waar de ene persoon de roeping heeft om extrovert de taak uit te voeren, zal de ander meer introvert zich inzetten voor het grote geheel.

Op de loer ligt altijd het ego. Dat is het resultaat van het reptielen-DNA dat ieder stoffelijk mens met zich mee draagt. Let wel, het zijn geen fysieke bio-chemische genen, doch vergelijk het met een miasma.

ReptielenHet is een energie die zich aan de stof heeft gehecht. Langs energetische weg derhalve ook te verwijderen. Besef dat het een lage trilling is, maar juist daardoor ook de behoefte aan aardse erkenning in de vorm van materie en aanzien activeert.

Deze dag heeft tot doel om je bloedlijn zo zuiver mogelijk te maken. De verlichte kwaliteiten van jezelf te ontdekken en deze te leren inzetten op de manier die bij jou past.

Daardoor zal jij jezelf meer bewust kunnen worden van je roeping.