Tools and gifts from spirit – the path of symbols

In ons aardse bestaan worden we letterlijk gehinderd door de Babylonische spraakverwarring. We zijn verleerd om in communicatie ons gevoel te gebruiken en beperken ons tot kennisoverdracht. Een mannelijke manier van denken. Die vorm laat weinig ruimte over voor fantasie.

Het is dan ook niet de manier waarop spirit met ons communiceert. Als we kijken hoe de informatie vanuit de andere bewustzijnsgebieden naar ons toe komt, zal dit meestal via symbolen zijn. Vaak verpakt in een vorm die voldoende individuele ‘dichterlijke vrijheid’ over laat.

Kinderlijke wereldDenk maar aan sprookjes. Niet voor niets vertellen we deze aan kinderen. Die hebben nog het vermogen om zich te laten inspireren en zich in te leven in een verhaal, totdat emoties en brainwash (scholing) deze vermogens uitdoven.


Gelukkig kunnen we door training weer terug naar deze ‘kinderlijke’ vorm van informatieopname. Meditatie is hierbij een fantastisch hulpmiddel alsmede sjamanistische journeys.

 
TarotDaaraan gerelateerd staan ons veel hulpmiddelen ter beschikking: tarot en andere kaartsystemen, muziek, ademtechnieken en natuurbeleving. Zelfs onze huisdieren, die instinctmatig functioneren, zijn fantastische leermeesters.


Op deze cursusdag kom je terug in de blauwdruk van ongeconditioneerd denken. Daardoor zal je horizon enorm kunnen verbreden en wordt het leven veel boeiender. In plaats van leven ga je weer beleven.