Spiritueel rollenspel / constellatie

Onze aardse manifestatie bestaat uit een stoffelijk lichaam, dat het voertuig van onze geest is. Deze geest is ons bewustzijn, dat op zijn beurt weer in connectie staat met ons hoger zelf, ook wel onze ziel genoemd.
Aangenomen dat alles uit energie bestaat en daarbij in aanmerking genomen dat energie zich kan verplaatsen, is het niet moeilijk om je voor te stellen dat onze geest zich kan verplaatsen. Dit gebeurt o.a. tijdens meditatie en gedurende onze slaap. De verbinding met ons fysieke lichaam is echter dusdanig sterk, dat ook gedurende deze processen er geen ruimte is voor externe energie (o.a. geesten) om gebruik te maken van ons lichaam.

Anders wordt het als we onszelf openstellen voor gecontroleerde ‘overschaduwing’. In dit geval laten we in ons fysieke lichaam een ander bewustzijn toe, waarbij onze eigen geest ruimte maakt doch bewust blijft en deelgenoot is. In een volledige trance is het mogelijk dat onze eigen geest nagenoeg geheel ons lichaam verlaat en wordt overgenomen. Dit vinden we ook bij bezetenheid, hetgeen een ongecontroleerde overschaduwing is en grote schade kan veroorzaken.

RollenspelIn de bekende familieopstellingen wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van gecontroleerde overschaduwing. De opgestelde personen laten het bewustzijn van bijvoorbeeld de ouders van degene waarvoor de constellatie wordt uitgevoerd, toe om te verkennen wat voor issues er spelen. Meestal betreft het hier emotionele processen.

In het spiritueel rollenspel en de constellaties die we gedurende de cursusdag uitvoeren, zullen we ons minder op emotionele processen richten, maar gebruiken we de gecontroleerde techniek om hogere vormen van bewustzijn te raadplegen om de wijsheid die daar zetelt ons eigen te maken.
In sommige van deze constellaties zullen we geen gebruik maken van het fysiek lichaam van een persoon, aangezien dat de frequentie van de energie te veel zou verlagen en zullen we volstaan met projectie op een lege stoel.

Doel van deze cursusdag is om toegang te krijgen tot verschillende bewustzijnsvormen, zowel vanuit het ons bekende universum als vanuit de parallelle universa en informatie over onszelf en verschillende spirituele processen te delen. Een leuke link naar het spiritueel centrum ‘Bilgi Paylasim’ in Istanbul waar ik regelmatig workshops en sessies verzorg. De naam betekent namelijk ‘gedeelde wijsheid’. Er wordt daar intensief met constellaties gewerkt.