Revelation of the Self

Trust yourselfDe persoon die zich in het dagelijks leven profileert met jouw naam, wordt voornamelijk bepaald door de beperkende kwaliteiten van lichaam en geest.

Vooral de laatste is een belangrijke factor, aangezien dat het deel van onszelf is dat hier op aarde geïncarneerd is om ervaringen op te doen.

Self-confidenceDeze leerprocessen worden mogelijk gemaakt door de polariteit en dualiteit van het aardse bestaan. Dit concept is echter tevens zeer beperkend. Ons ware ‘Self’, de ziel wordt er door vertroebeld.

Dat betekent dat we grote delen van onze daadwerkelijke essentie niet kunnen tonen en voor de buitenwereld ook niet volledig tot expressie kunnen komen.

Dream big - Make it happenIn deze tijd van grote transformaties en voorbereiding op een shift in energie is het van groot belang om open kaart te spelen.

Je bent veel meer dan een lichaam bezield met een door emotie bepaalde geest! Dat is slechts het deel dat karma doorwerkt.

Het is tijd om je ware ik te onderkennen. Het resultaat van vele levens scholing.

Keep goingIn de Egyptische mythologie werd de dag des oordeels gesymboliseerd door het wegen van het hart tegenover de veer van Maät. Deze stond voor de zuivere waarheid.

Weeg jouw hart op deze cursusdag en doorbreek je emotionele blokkades, die veelal het resultaat zijn van programmering en zelfverloochening.

Believe in yourself 

Maak jezelf zichtbaar, zodat je opgemerkt zal worden door de krachten die de komende tijd het ontwikkelingsproces begeleiden.