Who’s the mutant? Reset your DNA!

De meeste mensen zijn tegen genetische manipulatie en kiezen bewust voor voeding die de bio-technologie ontsprongen is. Wat ze echter niet beseffen, is dat op grote schaal mutaties plaats vinden in ons eigen systeem. Een mutatie op substantieel, chemisch niveau wordt als volgt omschreven:

ChemtrailsEen puntmutatie is een verandering in één nucleotidenpaar in ons DNA. Een puntmutatie kan een substitutie zijn, waarbij een nucleotidenpaar wordt vervangen door een ander nucleotidenpaar. Het kan ook een insertie zijn, het tussenvoegen van een nucleotidenpaar, of een deletie, het verdwijnen van een nucleotidenpaar. 

De manier waarop DNA schade oploopt, verschilt per mutageen. Er zijn bijvoorbeeld mutagene stoffen die de DNA-replicatie verstoren, doordat ze zichzelf inbouwen in het DNA en zo de dubbele helix vervormen. Hier wordt door overheden gebruik van gemaakt bij de zgn. chemtrails.

Voorbeelden van andere negatieve invloeden op het DNA zijn UV-straling (denk aan huidkanker) en ioniserende straling zoals röntgen en radioactieve straling. Ook vrije radicalen die onder invloed van stress gevormd worden, zijn zeer mutageen.

DNAWe moeten echter niet voorbij gaan aan de energetische beschadiging van het DNA. Als we vanuit de klassieke homeopathie praten over miasma’s, zijn dat blinde vlekken in de energetische aspecten van het DNA. Door het continue ondermijnen van de eigen zelfgenezende kracht middels onderdrukkende therapie, ontstaat er stagnerende energie die zich bindt aan het DNA en daardoor overerfelijk is. De miasma’s zijn gelukkig goed behandelbaar.

Moeilijker is het echter om de energetische schade te herstellen die ontstaat door vaccinaties en vooral door de collectieve brainwash door het ‘systeem’. Doordat deze aanvallen op het collectieve menselijk bestaan uitgevoerd worden, is de impact bijzonder groot. Het media-apparaat speelt hierin een cruciale rol.

Op deze cursusdag gaan we onderzoeken waar in ons fysieke en energetische DNA mutaties opgetreden zijn en gaan we actief aan de slag om ons te resetten.