Powers of Egypt

ThothWie aan Egypte denkt, zal in ieder geval direct de piramiden voor de geest krijgen. Wat wil je dan ook. De grote piramide is van de zeven wereldwonderen uit de klassieke oudheid het enige bouwwerk dat nog overeind staat. Als getuige van een rijke standvaste historie.

Toch opvallend aangezien zelfs als we archeologen het voordeel van de twijfel geven en de bouw ervan in de faraonische tijd plaatsen, de structuur zo’n 2000 jaar eerder gebouwd werd dan de overige 6 wereldwonderen.

Overigens stonden vroeger ‘de Egyptische piramiden’ op de lijst, niet alleen de grootste (Cheops). Daarnaast is er natuurlijk het debat of ze wel tot het dynastieke tijdperk behoren en niet veel eerder gebouwd zijn.

AnubisVele malen ben ik naar Egypte gereisd. De eerste keer als toerist, maar dat veranderde al snel na aankomst in het land. Vergis je niet in de immense krachten die daar rondwaren. Keer op keer, tijdens ieder bezoek toont zich weer iets nieuws. Soms in lijn met een eerdere ervaring, maar vaak genoeg ook nieuw, intrigerend en uitnodigend tot nader onderzoek.

Nee, vervelen zal niemand zich in deze goocheldoos vol magie! Besef namelijk dat al 90.000 jaar geleden de Nijldelta al bevolkt werd.

We weten dat het rijk van de farao’s omstreeks 3100 v. Chr. is ontstaan. Nogal een verschil en absoluut een gemiste kans om alleen maar te focussen op de periode waarvan we momenteel nog veel ruïnes nog kunnen bezoeken.

BastetMoeilijk om een beginpunt te kiezen. Toch zijn er twee tijdstippen waaraan gerefereerd wordt in o.a. de piramideteksten en papyri.

Het beginpunt wordt Zep Tepi genoemd, ‘de eerste tijd’. Hierin regeerden de Goden of Aliens de wereld. Onderzoeker Armando Mei gaat uit van 36.400 voor Chr, terwijl er sprake is van 10.450 voor Chr. in de berekeningen van Robert Bauval.

Toch houden beide heren hetzelfde concept aan. Namelijk de projectie van de sterren op de aarde volgens het hermetisch principe van ‘As Above, so Below’, met een sleutelrol voor de Sfinx.

Terwijl Bauval zich focust op de drie piramiden, gaat Mei iets breder te werk. Hij betrekt de ’tombe van de vogels’ erbij. Een regelrechte verwijzing naar het sterrenstelsel ‘Zwaan’. Dat is een belangrijk gegeven.

Powers of Egypt

Deze cursusdag heeft het beginpunt als vertrekpunt en zal van daaruit natuurlijk ook uitgebreid ingaan op de energie zoals die ons bekend is door de vele fascinerende overblijfselen uit de faraonische tijd zoals schilderingen, gravures en beeldhouwwerk.

Daarin komt de kosmologie en religie van de toentertijd levende bewoners van het land met de naam ‘Kemet’ dat we nu als Egypte kennen volop tot expressie.

Symboliek

Vanuit de oude symboliek is de Godenwereld het meest toegankelijk voor ons aangezien er archetypische kwaliteiten toegedicht zijn aan de verschillende manifestaties. Een personificatie die ons nog steeds aanspreekt.

Deze krachten kunnen we inzetten voor healing, educatie en bewustwording. Ze hebben de tand des tijds doorstaan, zijn verder geëvolueerd en universeel. Ook jij kan deelgenoot worden van deze mystieke frequenties.