Dagcursus The orange star of creativity

De mens creëert de eigen realiteit, de eigen toekomst en het eigen geluk. De kracht van de geest is sterker dan menigeen vermoedt. De metafysische benadering van dit gegeven levert op, dat we in wezen in een fictie, een luchtkasteel, dan wel een leugen leven. Een sprookjeswereld, die niets anders is dan een grote illusie. Niettemin is deze illusie aan wetmatigheden onderhevig.

De belangrijkste wetmatigheid is het model van de “rasters”. Het gemakkelijkst kun je een raster voorstellen als een stuk gaas. Het gaas wordt gevormd door een netwerk van horizontale en verticale lijnen. Daardoor ontstaan er kruispunten. Juist deze kruispunten zijn de spirituele ervaringen die wij moeten doormaken voor onze groei. Hier komen onze aardse realiteit en het kosmisch bewustzijn samen.

Het is belangrijk om van kruispunt naar kruispunt te leven. Daarbij volgen we de golvende lijnen die als gekleurde draden door het raster heen geweven zijn. Dat is het leven. We kunnen zelf de kleuren kiezen en op die manier ons leven bepalen. Belangrijk is het echter om de kruispunten te blijven zien door de wirwar van kleuren heen. Doordat we met velen zijn en alle individuele rasters een interactie met elkaar hebben, zullen kleuren soms hun helderheid verliezen en vermengen tot een grauwe massa, die onze ogen vertroebelt.

ArcturusIn dit proces worden we bijgestaan door het bewustzijn dat de Arcturians wordt genoemd. Vernoemd naar de ster Arcturus, de derde meest heldere ster aan de nachtelijke hemel, gelegen in de Boötes-constellatie. De combinatie van wetmatigheid en creativiteit, ofwel de perfecte harmonie tussen de mannelijke en vrouwelijke energie, wordt door dit bewustzijn o.a. toegepast in de vorming van de graancirkels.

Deze cursusdag zullen we gebruiken om beter de kruispunten in het raster te gaan herkennen en ons te verbinden met de energie van de Arcturians.