Dagcursus Felix Nussbaum – Orgelman

Zoals de meeste kunstenaars, was Felix Nussbaum absoluut onderhevig aan stemmingen. Juist de uitdrukking van die emoties in zijn schilderkunst maken zijn werk zo inspirerend.

In ieder geval voldoende thematiek om er drie cursusdagen aan te wijden.

In deze eerste cursusdag gebruiken we zijn werk als leidraad om onze eigen emoties beter te leren begrijpen en meer vat te krijgen op onze stemmingswisselingen.

OrgelmanEen belangrijke metafoor in deze is het vinden van je eigen alter-ego. Een afspiegeling van je diepste angsten, de donkere kant van jezelf waarin je jezelf ook een oprechte spiegel voor moet houden.

Voor Felix Nussbaum was dit alter-ego de orgelman. De melancholie die het orgel vertegenwoordigt, spreekt boekdelen.

Letterlijk uitgedrukt in de muziekboeken die door het orgel heen lopen, terwijl de orgelman het rad (van karma) draait.

Je eigen levensboek wordt afgespeeld. Keer op keer hetzelfde riedeltje totdat de les geleerd is.

Alter-egoDe obsessie van Felix met de dood was een obsessie voor het doorbreken van het rad. De vicieuze cirkel omvormen tot een spiraal, de wedergeboorte.

Anderzijds was de angst voor de dood ook een drijfveer. Het alter-ego van de dood zelf, de destructie, het onoverkomelijke.

De cursusdag zelf zal ons de weg wijzen. Een weg die deze schilder zelf in een tijd moest afleggen waarin ontheemd voelen als een rode draad, een rode slang, hem confronteerde.

Laat jouw ontheemde ziel ontwaken!