Dagcursus Maria Magdalena-energie

Gedurende deze dag zullen er verschillende aspecten van Maria Magdalena aan bod komen. Als tegenhanger van de gevallen vrouw, zoals ze in de bijbel vanuit patriarchaal oogpunt wordt afgeschilderd, zullen er andere uitgangspunten gebruikt worden. Het feit dat zij als ingewijde betiteld mag worden, vinden we terug in haar evangelie. Dit is één van de papyri die in Egypte zijn gevonden bij Nag Hammadi. Hierin wordt geschreven hoe ze geheime leringen via Jezus heeft mogen ontvangen. Dit leidde tot jaloezie bij een aantal andere (mannelijke) discipelen.

Meerdere malen heb ik de grot in Zuid-Frankrijk bezocht, waar ze volgens de overlevering de laatste jaren van haar leven als kluizenaar heeft doorgebracht. Een prachtige pelgrimsplaats! Tevens worden in een nabijgelegen kathedraal haar schedel en een aantal andere relikwieën bewaard. Ook de authentieke kristallen schedel Synergy heb ik naar deze plaatsen gebracht. Op veel afbeeldingen word Maria Magdalena overigens afgebeeld met een schedel, teken van wijsheid en niet van de dood. Een mooie verwijzing naar de essentie van de kristallen schedels!

MariaOp deze dag zullen vooral de energetische aspecten van Maria Magdalena aan bod komen. De vraag of ze al dan niet een relatie met Jezus gehad heeft en of daar kinderen uit geboren zijn, is interessant, maar in deze context van ondergeschikt belang. Haar bijdrage aan de mensheid moet dan ook vooral gezien worden als een manifestatie van de vrouwelijke energie, als tegenhanger van het patriarchaat, dat vooral door religies wordt vertegenwoordigd.

Maria Magdalena staat symbool voor de zwarte madonna, de afgeleide van Isis. Opvallend zijn iedere keer de verwijzingen naar het oude Egypte. Ook al door de vindplaats van haar evangelie en andere gnostische geschriften. Haar energie is een compilatie van diverse vrouwelijke aspecten op de drie niveaus van menselijke manifestatie: schoonheid, compassie en intuïtie.