Tweedaagse cursus Lost & Found

De eerste dag staat in het teken van theorie, de tweede dag is voornamelijk praktisch gericht. Veel mensen zijn op bepaalde momenten in hun leven de weg wat kwijt. Ze voelen zich afgesneden van hun essentie en emotionele gevoelens zoals verlatenheid, eenzaamheid en de vraag naar het doel van het leven spelen op. Dit is een heel natuurlijk proces dat juist de zoektocht naar het hoe en waarom activeert.

Als afgeleide van de 2-jarige opleiding Spiritueel Bewustzijn die ik verzorg, wil ik in deze cursus een aantal basisprincipes uitdiepen die voor iedereen toegankelijk zijn. Op de theoriedag zullen o.a. kosmische wetmatigheden, wetten van karma, reguliere geneeskunde versus alternatieve geneeskunst en energetische technieken en modellen aan bod komen. Ik maak daarbij gebruik van de ervaringen die ik heb opgedaan in de 25 jaar die mijn praktijk bestaat. Maar ook van alle informatie die mij door de jaren heen door de spirituele wereld is aangereikt.

Sommige van die technieken zijn vrij rationeel, zoals bijvoorbeeld numerologie. Terwijl andere grotendeels op het gevoel gebaseerd zijn, met daarbij natuurlijk een dosis verstand. Juist het verkrijgen van inzicht in de werking van het proces van groei en ontwikkeling slaat een brug tussen het moeras van onbegrip met de bijbehorende emotionele turbulenties en spiritueel bewust “zijn”.

De tweede dag staat in het teken van het praktisch integreren van spiritualiteit in je dagelijks leven. Je leert hoe je met energie kan werken om de grote uitdaging die “leven” heet, vreugdevoller te omarmen. Je krijgt het vermogen om alles wat er zowel in je eigen leven als in de maatschappij gebeurt, beter een plaats te geven en gemakkelijker los te laten. Dit heeft niet alleen een positief effect op je emotioneel leven, maar ook op je fysieke lichaam.

Vanuit de psychosomatiek geredeneerd, wordt alle psychische spanning via het vegetatieve zenuwstelsel en het hormonale systeem uitgewerkt door je lichaam. Als je in staat bent om bewuster om te gaan met het leven, dan zal dat zeker ook je spirituele vermogens stimuleren. Hiermee doel ik dan niet op de verbinding met geesten in de astrale wereld, waar veel mediums contact mee hebben. Mijn visie is dat de grootste wijsheden te verkrijgen zijn door connectie te maken met je eigen hogere zelf, ook wel je ziel genoemd. Van daaruit kun je dan andere bronnen op zielsniveau aanboren in plaats van de op emotioneel level resonerende astrale wereld.

Een zeer leerzame en interessante cursus die tot blikverruiming zal leiden.