Lichaam

Binnen het sjamanisme wordt het lichaam gezien als een afspiegeling van de ‘lower world’. Verschillende aspecten van dit gegeven komen op deze boeiende cursusdag aan bod.

Het lichaam is veel meer dan alleen ons fysieke voertuig van vlees en bloed. Het is een organisme dat onlosmakelijk verbonden is met moeder aarde ‘Gaia’. Derhalve draagt het alle in de aarde opgeslagen informatie met zich mee.

AncestorsHierop berust onze genetische blauwdruk. Die bestaat echter niet alleen uit onze lichamelijke kenmerken zoals huidskleur, lengte en andere overerfelijke aspecten. Dat zou veel te kortzichtig zijn.

De stof draagt namelijk ook de emotionele herinneringen van onze fysieke voorouders. Op dit gegeven berust de basis van de klassieke homeopathie; de miasma-theorie. Heel mooi wordt deze belasting vanuit de fysieke emotionele overerving weergegeven in de kaart ‘Ancestors’, een van de crystal skull messenger cards.

Het is goed om te bekijken in hoeverre ons leven bepaald wordt door deze emotionele shit. Belangrijk is om vanuit de bewustwording dat we belast zijn, er aan te werken hiervan los te komen. Alleen dan is ons huis als een nieuwbouwwoning en kan de geest zelf volledig vrij in de keuze van de inrichting zijn.

Per definitie is de aarde zelf in balans. Om die reden bestaat de aarde zelf al zo’n 4,6 miljard jaar! Het zelfregenererend vermogen maakt haar vooralsnog onsterfelijk.

Hierbij komen we dan op de metafysische benadering van de aarde. Het is niet alleen maar een klomp anorganisch materiaal met een buitenlaag van organisch materiaal. Het is een levend organisme.

Alles op aarde is bezieldIedere structuur van de aarde is bezield. Zelfs de stenen hebben een bewustzijn. Als een mens sterft, zal zijn organisch materiaal overgaan in kooldioxide en water. Het anorganisch materiaal wordt echter deel van de aarde en draagt bij aan de ontwikkeling van de aarde zelf.

De menselijke aanwezigheid op deze planeet is derhalve slechts een vorm van symbiose. Beide hebben er in principe voordeel bij. Echter hoe de mens op dit moment de aarde uitput, verandert de symbiose in een vorm van parasitisme.

Deel van het aarde bewustzijn bestaat uit de zgn. spirits die aan de aarde gebonden zijn. Zij worden ‘Kami’ in het Shinto-geloof genoemd en ‘shining ones’ in de algemene zin van het woord. Er bestaat een grote diversiteit. Omschrijvingen komen we tegen in mythologie en sprookjes. Dit is geen fantasie maar realiteit!

Op de cursusdag verdiepen we ons in deze frequenties en vinden we de redenen waarom het zinvol voor ons is om open te staan voor deze energie├źn.