Routekaart naar de 5e dimensie

Route naar de 5e dimensieMet regelmaat krijg ik de vraag of ik meer kan vertellen over hetgeen er kosmisch gezien gaande is.

In het besef dat hetgeen er op aarde plaats vindt, een afspiegeling is van een duidelijk omlijnd plan is die vraag met een volmondig ja te beantwoorden.

Het Masterplan kent echter vele verhaallijnen.

InsektoidsWe praten dan ook over een model waarin religieuze overtuigingen, mythen, legenden, archeologie, kunst en vele andere disciplines hand in hand gaan.

De gemeenschappelijke noemer is echter symboliek.

Als kind was ik al gefascineerd door het sprookje ‘Peter en de wolf’. Daarin vertegenwoordigen muziekinstrumenten de personages.

Ieder heeft een eigen trilling. Mens en dier. Op dit gegeven berust de kosmos. Alles is een frequentie.

Aan ons om die frequenties te vertalen naar een realiteit.

SprinkhaanIn de Egyptische mythologie gebeurde dit ook. Iedere God (lees: frequentie) werd gesymboliseerd door een bepaald dier. Zo kennen we bijvoorbeeld Horus, de valk; Sekhmet, de leeuwin; en Anubis, de jakhals.

Deze symbooltaal geeft ons het vermogen om een beeld te krijgen van hetgeen er op spiritueel gebied gebeurt.

Er is een proces gaande dat zijn weerga niet kent. We leven in een heel bijzondere tijd.

OlifantIndien we de grote veranderingen in deze tijd in de juiste context zien en herleiden naar hetgeen al sinds mensenheugenis voorspeld is, kunnen we een routekaart ontdekken die ons leidt naar een hogere dimensie.

Deze weg is reeds in vele geschriften en filosofieën genoemd. In het Hindoeïsme spreekt men over de yuga’s. De Maya volgden de heilige kalender, de Tzolkin. Het Christendom spreekt over de tweede komst van Jezus.

Kosmische SchildpadSpirit geeft mij in een complex samenvoegsel van o.a. spirituele ervaringen, bezoeken aan archeologische plekken, verwijzingen via dromen en zelfs gebruik makend van moderne media een inzicht in het proces.

Daarin spelen de kosmos, zwarte gaten en andere manifestatievormen van bewustzijn een grote rol.

Een interessant gegeven om eens met jullie te delen.

Doelstelling van deze voordracht is jullie bewust te maken van de grote transitie op een manier waarin er naast een stukje overdracht vanuit ervaringen een interactie met jullie vragen zal zijn.

Gedurende de voordracht zal ik regelmatig gebruik maken van de Tarot als communicatiemiddel met spirit en jullie tevens in contact brengen met hetgeen we in het Engels ‘non-ordinairy reality’ noemen.

Datum en locatie worden bepaald in functie van interesse.

Je kan via het inschrijfformulier vrijblijvend aangeven dat je aanwezig zou willen zijn.

De kosten bedragen 25 euro.