Lezing Sint Joris en de Draak

Door Pieter Tigelaar

Wie kent het verhaal nu niet van Sint Joris en de draak? De kloeke ridder die door het doden van de mensverslindende draak, de hand van de koningsdochter wint en de held van zijn land wordt. Het is een verhaal waar wij allemaal mee groot geworden zijn. Maar wie is Sint Joris nu echt?

Sint Joris leefde in de derde eeuw na Christus in Palestina. Zijn vader kwam oorspronkelijk uit Cappadocië, Centraal-Turkije. Tijdens zijn leven genoot hij helemaal geen faam. Toch is hij vandaag de dag bekend in een gebied dat reikt van Peru tot Beiroet en van Spanje tot Ethiopië. Volgens de verhalen heeft hij vele martelingen zonder schram overleeft en overwon hij de dood! Het moge duidelijk zijn dat de heldendaden en wonderen van Sint Joris een mysterie zijn.

In deze lezing wordt de geschiedenis van deze Sint uitgeplozen. Sint Joris heeft een andere, veel mystiekere achtergrond dan we zouden vermoeden. Is het toevallig dat Sint Joris bij vele oude heidense vruchtbaarheidsrituelen wordt aangeroepen? Heeft Sint Joris de dood werkelijk overwonnen? Is er een overeenkomst met “de groene man” die in Engeland in prechristelijke tijden bij zonnewenden levend werd? Wat is de rol van de draak in dit mysterie? En wat heeft Sint Joris te maken met het oude Egypte? Op al deze vragen zal door Pieter Tigelaar een antwoord gegeven worden. Sint Joris heeft een boeiend verhaal dat universeel lijkt te zijn voor de rol van de natuur in heel de wereld.