Dagcursus Kristallen Schedels

Arthur van SteenSinds een aantal jaar spelen kristallen schedels een grote rol in mijn leven en zijn ze onmisbaar in de praktijk. Ze vertegenwoordigen de essentie van de mens en staan in een directe verbinding met de zogheten Akasha-kronieken, de grote spirituele bibliotheek waarin de blauwdruk van de mensheid en alle vergaarde wijsheden opgeslagen zijn. Niet voor niets is er in de oudheid voor de schedelvorm gekozen. Deze vertegenwoordigt het brein van de mens, zonder het vertekenende masker van de gelaatsuitdrukking en zonder de polariteit van het geslacht. In de basis zijn schedels androgyn, hoewel ze zich wel als een mannelijke of vrouwelijke energie kunnen profileren als daar reden toe is.

Inmiddels heb ik het voorrecht genoten om meerdere van de gerenommeerde authentieke kristallen schedels te ontmoeten. Max, Synergy, E.T. en de Mitchell-Hedges Skull. Deze schedels zijn de grote voorbeelden van de essentie van de kristallen schedels en dragen ieder voor zich een specifieke energie. Naast deze schedels zijn er vele afgeleiden. Niet alleen schedels van kwarts, ook diverse andere edelstenen zijn als materiaal gebruikt om schedels te vormen. Ieder gesteente heeft een eigen soortgebonden werking, die versterkt wordt door de schedelvorm.

Het is fantastisch om met schedels van verschillende materialen te werken. Tegenwoordig worden er regelmatig hedendaagse, recent vervaardigde schedels aangeboden. Vele hebben een prachtige energie om mee te werken. Het blijft echter belangrijk om selectief te zijn, omdat ook minder positieve energieën zich met de schedels kunnen verbinden.

Op de cursusdag zal worden ingegaan op de historie, de werking, het verzorgen en de energetische aspecten van kristallen schedels.