“Koning, keizer, admiraal”

PoplaDeze cursusdag vindt plaats op Koningsdag. Daarmee loopt de energie van deze dag samen met hetgeen er op die dag landelijk wordt beleefd. Zo’n dag vol vermaak past bij de tweede chakra.

Besef echter dat we dat door moeten trekken naar andere aspecten van die chakra. De “appeltjes van oranje” verwijzen namelijk naar de slang die ge├»ntegreerd is in deze familie.

SlangDe slang symboliseert de draak die we kennen uit het boek Openbaringen van Johannes. Juist in deze tijd een belangrijk thema! Daarover meer op deze cursusdag.

Binnen het thema navigeren past natuurlijk de admiraal. Als archetype staat die in deze context voor het Goddelijke. Verbonden met de vierde chakra. Derhalve symbool voor de zuivere liefde. Hij is degene die bepalend is voor de ontdekkingsreis die de mensheid en eigenlijk onze gehele kosmos onderneemt.

Koning, keizer, admiraalDegene die tussen deze twee in staat, is de keizer. In de door mij gebruikte tarotkaarten is de keizer Arthur. De mediator tussen de mens en het Goddelijke. Het is zijn taak om de mens bewust te maken dat de weg van het snelle genot niet bijdraagt aan geestelijke groei en ontwikkeling. Dat is hoe de reptielen maar al te graag de mens onwetend houden en domineren. Een afspiegeling van de “matrix”.

De stap die gezet moet worden, is vanuit de derde chakra naar de vierde groeien. Dat kan alleen door je eigen balans te vinden.

Op deze cursusdag werken we aan dit thema. Het is namelijk heel zichtbaar dat de reptielen-energie vat heeft op de mensheid. Kijk bijvoorbeeld naar de politieke veranderingen in de wereld, duidelijker kan het niet zijn.

“Verbeter de wereld, begin bij jezelf” klinkt wellicht als een clich├ę, maar is wel de weg naar een wereld waarin de liefde weer kan bloeien.