Kakofonix, de bard

BardDit personage komen we in bijna ieder stripboek van Asterix en Obelix tegen. We zien hem daarin in de laatste tekeningen vastgebonden in een boom zodat hij niet kan zingen of muziek maken.

Kakofonix staat vooral bekend om zijn slechte zangkunst. Het gezang van Kakofonix wordt niet gewaardeerd door zijn stamgenoten.

Als zijn stamgenoten hem de mond snoeren, is hij beledigd. “Stelletje barbaren” is dan ook een veel door hem gebezigde uitspraak.

Bij de Galliërs was een bard echter ook een boodschapper tussen de goden en de mensen.

HarpKakofonix woont in de grootste boom in het dorp. De trap die naar zijn huis loopt, cirkelt omhoog langs de stam van de boom (spiraal).

Als hij zijn huis schoonmaakt, vallen er allemaal valse noten naar beneden.

De problematiek die we op deze cursusdag tegenkomen, is dan ook hoe de spirituele boodschap aan de mens over te brengen?

Aangezien het merendeel van de mensheid een stelletje barbaren is, die liever naar de mainstream media luisteren en naar het songfestival kijken met daarin een illuminati-optreden van Madonna (valse noten).

BarbarenDe geschiedenis heeft namelijk aangetoond dat je anders verketterd, gevierendeeld of op een andere manier monddood gemaakt wordt.

Om te begrijpen wat bedoeld wordt met de spirituele boodschap, ‘het WOORD’, komen we uit bij Johannes, de schrijver van het boek ‘Openbaringen’.

Blijkbaar wil hij ons duidelijk maken dat er een andere kracht is die dieper gaat dan hetgeen de grote religies ons voorhouden.

Kijk maar naar deze tekst:

In den beginne was het Woord en het Woord was bij de Drieëenheid en het Woord was de Drieëenheid. Dit was in den beginne bij de Drieëenheid.

BoodschapHet Woord is echter ook, zoals trinitariërs zeggen, de Tweede Persoon van de Drieëenheid, namelijk ‘God de Zoon’.

Hierin is dus duidelijk dat de profeet, de bard, degene is die ‘het woord’ overbrengt, hetgeen tevens de boodschap van drieëenheid is.

Waar in het Christendom drieëenheid gaat over Vader – Zoon – Heilige geest, houden we binnen de universele spiritualiteit liever Osiris – Horus – Isis aan.

Veel meer in synchroniciteit met de apocalyps en het wegen van het hart voor Osiris (dag des oordeels) in de Egyptische mythologie.

IsisHier ligt weer een bijzonder linkje naar cat-woman (Helena c.q. Isis) uit de ‘year of the cat‘ cursusdag. Terwijl Horus en Anubis belangrijke rollen spelen in dit proces.

Er is dus een energie die zich manifesteert als de drieëenheid, maar juister als de drijfveer daarachter gezien moet worden.

Onze uitdaging is op deze cursusdag om meer te weten te komen over die scheppende kracht. Het concept van hetgeen in religies ‘God’ genoemd wordt, wordt namelijk door deze kracht overruled!