Het Gymnasium

De titel van deze dag doet natuurlijk direct denken aan scholing. Dat is ook zeker waar aangezien het hele leven een leerschool is en zeker bij de spiritueel bewuste mens is er een grote mate van leergierigheid.

Het woord gymnasium betekent ‘plaats om naakt te zijn’ in het Oudgrieks, hetgeen refereert naar de beoefening van sport destijds. In de context van de cursusdag echter een aanduiding van de ware essentie van spiritualiteit. Spiritualiteit krijgt namelijk heel vaak een vertekenend jasje aangemeten.

Gymnasium

In de tijd dat ik mijn praktijk startte in 1985 was er spiritisme. Een gefundeerde beleving waar o.a. professor Tenhaeff, hoogleraar parapsychologie, baanbrekende onderzoek naar verricht heeft.

Ook de intellectueel Ir. Felix Ortt heeft zijn leven gewijd aan het grote vraagstuk van ons bestaan en kan zeker als filosoof worden betiteld. Hij was een van de eersten die in Nederland de relativiteitstheorie van Einstein voor een breed publiek uiteenzette en daarbij in verband bracht met het spiritisme.

Gymnasium - Balans

Van recentere datum is auteur Jan Wicherink. Zijn boek ‘Ontheemde zielen ontwaken’ brengt wetenschap en spiritualiteit samen. Beslist een aanrader om te lezen!

‘New Age’ stond in de kinderschoenen. De voorloper van een ongekende wildgroei aan healing, coaching, cursussen en lichaamswerk. Veelal beslist vanuit goede overtuiging maar anderzijds zeker vertroebeld door commercie.

Gymnasium - Lichaam

Tegenwoordig kan je allerlei diploma’s vergaren, mits je maar voldoende tijd en geld investeert. De initiaties vliegen je om de oren en iedereen is ineens therapeut, zonder te beseffen dat persoonlijke groei en bewustwording op nummer één dienen te staan.

Gymnasium - Perspectief

Doel is om symbolisch de bekende attributen van de gymlessen zoals ‘het wandrek’, ‘de kast’ en ‘de ringen’ naast de balspelen zoals ‘korfbal’, ‘volleybal’ en ‘handbal’ als metafoor te gebruiken om meer te begrijpen over de werking van spirituele energie.

Gymnasium - Sprong

Jezelf meer af te stemmen op de universele wetten vanuit de kosmos zonder die te verbuigen tot de anarchistische spiritualiteit-beleving die we heden ten dage zien. Van bric-à-brac terug naar de antieken.

Gymnasium - Spreidstand

Niet voor niets zijn Grieks en Latijn talen die gedoceerd worden op het Gymnasium. Oude filosofie doen herleven. In de Renaissance leidde belangstelling voor deze talen tot intensieve studie van de Oudheid, bijvoorbeeld van de oorspronkelijke teksten van de Bijbel.

Tijd om in je eigen wedergeboorte te investeren!