Geest

Onze dagelijkse realiteit valt onder de ‘Middle world’. Deze wereld van dualiteit is echter wel veel breder dan hetgeen we alleen overdag waarnemen en ervaren.

Tot het aspect geest behoort namelijk o.a. ook de astrale wereld. Dit is de wereld van de overledenen die nog niet los zijn van de aarde (geesten in de volksmond) en een deel van ons onderbewuste.

Geest, de middenwereldVooral in (dag)dromen en meditaties ervaren we deze gebieden. Ook alle bewustzijnsvormen waar we bang voor zijn, zoals spoken, trollen en ander gespuis komen in deze frequentie voor.

Je kan domweg zeggen dat de wereld van de geest een wereld van goed en kwaad is. Derhalve zijn de elementen die hiermee samenhangen het vrouwelijke water (bekers in de tarot) en de mannelijke lucht (staven in de tarot). Ook wel gesymboliseerd door gevoel en verstand.

Het is altijd zaak om de gulden middenweg te vinden. Echter om tot groei en ontwikkeling te komen, hebben we deze dualiteit nodig. Dat is dan ook de simpele reden waarom we hier op aarde zijn.

De dualiteit geeft echter ook veel blinde vlekken. De term karma komt hier bij kijken. Het gaat om het inzicht krijgen in de leerprocessen.

Deze cursusdag helpt je om je weg te vinden in de chaos van deze maatschappij. Aangezien het huidige wereldbeeld duidelijk een patriarchaal karakter heeft, wordt de mens geregeerd door angst.

De veiligheid van de massa?Als veilige haven wordt dan de massa opgezocht. Je wordt deel van het systeem. Voldoet aan hetgeen er van je verwacht wordt en je leidt een vegetatief leven, bestaande uit werken voor de baas en dapper mee doen aan het volksvermaak zoals bijvoorbeeld voetbalcompetities en andere nationale of internationale sportfestijnen. Zo blijf je controleerbaar.

Om die reden zijn ook de sociale media als Facebook een perfecte manier om jou te volgen. Helaas is het ‘big brother’ syndroom realiteit. Aan jou de keus om te bepalen of jij dit laat gebeuren.

Spirit laat je zien dat je een eigen identiteit hebt, met specifieke kwaliteiten. Leer om te gaan met je angsten en je eigen individuele weg te vinden.