Dagcursus Galactisch Reizen

Onze aarde maakt deel uit van het voor ons bekende universum. Naast ons universum zijn er vele andere universa: de zogenaamde parallelle universa, die tegelijkertijd bestaan en onderling energetische uitwisseling hebben. Samen maken wij deel uit van een vele malen groter geheel. Steeds vaker komt dit thema en de daarmee verbonden kosmische energieën voor op cursusdagen en in meditaties. Uitwisseling van energie tussen ons eigen menselijk bewustzijn en andere bewustzijnsvormen, aanwezig in de parallelle universa, kan sterk spiritueel transformerend werken. Tevens vindt er een overdracht van kennis plaats.

Galactisch Reizen

Er zijn diverse manieren om toegang te krijgen tot deze andere werelden. Zo kennen we bijvoorbeeld de zogeheten Merkaba, een geometrisch figuur dat via geleide meditatie als voertuig kan functioneren om deze andere werelden te betreden. Het werken met de Merkaba was ook in het oude Egypte bekend. Vooral tijdens de 18e dynastie werd er veelvuldig gebruik van gemaakt. De energie is echter niet verloren gegaan. Ook nu nog kun je in de woestijn in Egypte de Merkaba-energie waarnemen als een fel draaiend licht.

Bij deze reizen is een belangrijke rol weggelegd voor bepaalde kristallen, zoals de Lemurian Seed kristallen en zeer zeldzame, specifiek geometrisch gevormde Apophyliet kristallen. Ze kunnen werken als geleider of als transformator om “wereldvreemde” energieën toegankelijk te maken.

Ook de trapeziumvorm, mits op de juiste wijze opgezet, biedt toegang tot verre werelden. Deze vorm werd vooral in Zuid-Amerika gebruikt. We kennen de magnifieke architectonische bouwwerken in Tiwanaku (Bolivia) en Peru. Hierin werd veelvuldig gebruik gemaakt van de trapeziumvorm, zowel in doorgangen als in nissen.

De merkaba, het trapezium en de kristalstructuur van mineralen hebben één ding met elkaar gemeen: ze zijn allemaal opgebouwd volgens de wetten van de heilige geometrie. Heilige geometrie vormt de essentie van alle leven. Wie deze wetten kan doorgronden, begrijpt de boodschappen van andere dimensies. Daarom zullen deze wetten op deze cursusdag een belangrijk thema zijn.

Ook graancirkels, gevormd naar de heilige geometrie, zijn goede manieren om deze wetten energetisch te voelen en te begrijpen. Ze bevatten boodschappen van andere bewustzijnsvormen uit andere dimensies en geven inzichten in wereldprocessen op kosmisch niveau. Opvallend is de sterke toename van de complexiteit van de graancirkels gedurende het laatste decennium. Het lijkt erop dat de sluiers tussen onze realiteit en die van andere bewustzijnsvormen in hoog tempo diffuser worden.

Dit alles is wat je galactisch reizen noemt. Vele oude beschavingen zoals de Lemuriërs, Atlantiërs, Egyptenaren en Inca’s waren er bekend mee.