Exploration of the transpersonal realms

De transpersoonlijke psychologie is een stroming binnen de psychologie die de mystieke en spirituele ervaringen van mensen en de transcendente aspecten daarvan tracht te onderzoeken.

De emotionele energie, die behoort tot de dualiteit van het aardse bestaan, houdt ons waarnemingsvermogen beperkt. Slechts door het gebruik van sedatieve middelen en hallucinogenen kunnen we een andere bewustzijnsstaat bereiken.

Deze middelen, synthetisch of natuurlijk, stellen de gebruiker in staat de wereld op een nieuwe manier waar te nemen, waarbij begrippen als ’tijd’ en ‘ruimte’ meestal wegvallen, en het ego vervaagt.

Exploration of the transpersonal realmsWanneer men na inname van een hallucinogeen middel de ogen sluit, ziet men een voortdurend veranderende stroom intens gekleurde beelden voorbijkomen, ongeveer zoals in een droom of een mystiek visioen. Dit kan beangstigend zijn, maar kan de gebruiker ook in diepe beroering brengen of inzicht geven in zijn persoonlijke levenssituatie.

Juist de mogelijke emoties geven aan dat deze manier van transcentie nog steeds sterk aards bepaald wordt. Daardoor worden de hogere energetische frequenties waar o.a. psycholoog Carl Gustav Jung over geschreven heeft jammer genoeg niet bereikt.

Diverse andere transpersoonlijke technieken kunnen op een veel betrouwbaarder manier toegang verschaffen tot de diepere lagen van ons onderbewuste, waar we bijzondere ervaringen kunnen beleven en accurate informatie over onszelf en ons levenspad kunnen krijgen.

Binnen het sjamanisme zijn journeys en shamanic counselling zeer effectieve technieken om deze staat te bereiken. Een belangrijke factor in het proces is veiligheid en harmonie van de omgeving. Hierdoor kunnen geweldige transformaties en initiaties bewerkstelligen.


Op deze cursusdag gebruiken we de diverse mogelijkheden. Tevens een goede introductie voor degenen die dit veld verder willen gaan verkennen door bijvoorbeeld DMT-ecstacy of deelname aan de reis naar Lorna’s wereld die in het voorjaar van 2014 is gepland.