Dagcursus Light versus dark

Eén van de basisgegevens van spiritualiteit is dualiteit. Dit kennen we al uit het scheppingsverhaal waarbij licht en donker, aarde en water, etc. werden gescheiden. Deze polariteit is nodig om een spanningsveld te creëren waardoor er groei en ontwikkeling mogelijk is.

Light vs. darkDe lichtpool versterken vereist positieve inbreng en hard werken. Vele lichtwerkers op aarde zijn daarmee bezig. De negatieve pool wordt veel eenvoudiger gevoed: alle emotionele gevoelens van angst, haat, verdriet, etc. en negatieve gedachten stromen automatisch naar deze pool. Door de overvloed aan negatieve energie t.o.v. de positieve energie ontstaat er een disbalans in het yin–yang evenwicht. Daardoor ontspoort het kosmische plan, omdat de negatieve pool macht gaat krijgen over de positieve. Macht en ego zijn moeilijk te transformeren energieën.

In deze ‘eindtijd’ van een aantal grote cycli van de Maya-kalenders is het belangrijk dat het yin–yang evenwicht optimaal is. Dat is bekend bij de negatieve pool, die alles in het werk zal stellen om de disbalans te versterken en zo te kunnen heersen over al dat is.

Deze eindstrijd kennen we o.a. uit de legende van koning Arthur: de slag bij Camlann tussen koning Arthur en zijn zoon Mordred. Vanuit de historie wordt de tegenkracht de antichrist genoemd. Ook in de bijbel wordt melding gemaakt van deze kracht in de vorm van de gevallen engel ‘Lucifer’. De letterlijke vertaling van lucifer is ironisch genoeg lichtdrager. Hiermee wordt de valse identiteit al benadrukt waarmee het kwaad zich als verleidelijk goed voordoet.

LuciferDeze energie heeft ook een aardse vertegenwoordiging in de vorm van de zgn. ‘Illuminati’ waarvan de vertaling ook weer ‘de verlichten’ is. Deze groep zijn in wezen de wereldleiders die alle regeringen aansturen en de gewone mens klein houden door via het emotionele te handelen: angst en onzekerheid zaaien, veelal via de weg van de materie (financiële zekerheden). Hun doel als handlangers van Lucifer is om de uiteindelijke macht in handen te krijgen. Ook op kleinere schaal komen we dit tegen, in de vorm van mensen die beweren een avatar of goeroe te zijn ofwel een heel bijzonder krachtvoorwerp te bezitten, dit alles ter streling van hun eigen ego.

Op deze cursusdag zullen we via verschillende opstellingen onderzoeken in hoeverre de tegenkracht vat heeft op ons en de mensheid en hoe wij de positieve pool kunnen versterken door ons eigen energieveld te versterken. Dit zal gepaard gaan met vormen van inwijding.