Dagcursus Crystal turnover

Het is bekend dat kristallen de mogelijkheid hebben om elektromagnetische velden te beïnvloeden. Hierop berust o.a. de werking van de helende energie van kristal. Ieder kristal heeft een specifieke chemische samenstelling, wat zich uit in kleur en vorm. Tevens een soorteigen kristalstructuur, vaak gerelateerd aan de heilige geometrie.

Dat maakt iedere soort tot een uniek werktuig om te gebruiken bij het transformeren van de menselijk energie. Daarnaast zijn o.a. de zuiverheid, vorm en opbouw van het kristal bepalend voor de werking ervan. Verder moet ook de invloed van de personen die er mee werken niet onderschat worden. In de handen van een persoon met verkeerde bedoelingen kan een kristal zeer destructief werken op de elektromagnetische velden.

Bewerking door de mens heeft in sommige gevallen een versterkende werking zoals bij het slijpen van een kristal tot een kristallen schedel of het polijsten van een rutielkwarts om de verfijnde rutielnaalden zichtbaar te maken. Ook malachiet bijvoorbeeld laat zijn structuur en glans pas zien door het te polijsten. In deze gevallen wordt de energie van het kristal als het ware geopend en tot leven gebracht.

KristalAnderzijds kan bewerking van kristal juist afbreuk doen aan de werking. Zo verliezen Lemurian Seed Crystals het grootste deel van hun kwaliteit door ze te polijsten. Juist de lijntjes, die als een barcode op de buitenkant van het kristal te vinden zijn, vertegenwoordigen de unieke codering van het kristal.

Het uitzoeken van een goed kristal om te gebruiken als persoonlijk hulpmiddel voor healing, transformatie en het verkrijgen van inzichten is daarom geen gemakkelijke opgave. Hoe mooi de edelstenen en kristallen in een stenenwinkeltje ook zijn, de energie is vaak geruïneerd.

Op deze cursusdag zullen we gebruik maken van sterke kristallen, die hun krachten volledig geopenbaard hebben. We gebruiken de kristallen om in te werken op de drie lagen van de aura: de fysieke, emotionele en spirituele laag.

SynergyEr zal gewerkt worden met diverse soorten en vormen om een zo groot mogelijk effect te bewerkstelligen. Welke technieken we zullen gebruiken, hangt af van de groepsamenstelling. Maar te denken valt aan meditatie, klank m.b.v. singing quartz, scrying (beelden waarnemen in het kristal) en het openen van spirituele kanalen door de kristallen als receptoren te gebruiken.

Op deze dag kunnen je eigen elektromagnetische velden geoptimaliseerd worden, wat grote invloed kan hebben op je spiritualiteit en aardse manifestatie. De kracht van kristallen wordt vaak onderschat, maar op de juiste manier gebruikt zijn het ongelooflijk krachtige werktuigen. Niet voor niets heeft men in de verre oudheid gekozen om de blauwdruk van de mens vast te leggen in kristal: de authentieke oude kristallen schedels en de Lemurian Seed Crystals.