Bloemenseance

De term seance komt nog vanuit de periode dat men bijeenkomsten hield om contact te leggen met de geesteswereld. Door de jaren heen is daarin natuurlijk veel veranderd. Het was toen voorbehouden aan occulte groepjes die zich bezig hielden met contact leggen met overledenen en tafels lieten zweven.


Toch zijn die astrale ervaringen belangrijk geweest voor de hedendaagse spiritualiteitbeleving. Mijn eigen eerste schreden op dit pad waren ook in die context. Om die ervaringen in ere te houden, gebruik ik dan ook nog steeds de term seance. Het is overigens tevens het woord voor mijn sessies in Turkije.

Bloemenseance
Wat een bloemenseance inhoudt, is het volgende: alle aanwezigen brengen bloemen mee die zij mooi vinden en vanuit liefde plukken of kopen. Door de vorm en kleur van dit natuurlijk materiaal, een expressie van moeder aarde, als symbolen te gebruiken, kan spirit boodschappen doorgeven.

Net als in dromen en in bijvoorbeeld Tarot is symboliek de universele taal voor spirituele communicatie. Hiertoe worden diverse bloemen uit de boeketten samengevoegd en krijg je dat mee naar huis. Je neemt de energie van de boodschap mee om te integreren.

Vanuit sjamanistisch oogpunt worden zo de beneden- en bovenwereld met elkaar verbonden.

Als medium breng ik de boodschappen over aan degene waarvoor die bedoeld is. Het kan een aanwijzing zijn, een groet, een heling. Alles hangt af van wat de spirituele wereld over wil dragen.

Gedurende de sessie ben ik zelf in een andere staat van zijn. Soms is dat heel zwaar. Niettemin is het prachtig werk dat ik vanuit liefde doe en waar velen bij gebaat zijn.