Cursusdag BBB

BBB – Black spots, Blind spots & Blockages

Spirituele groei en ontwikkeling ontstaat bij de gratie van het los laten van persoonlijke attachments aangaande mensen, dingen of situaties. Lukt het op momenten van strijd om persoonlijke wil, ego of emoties los te laten, dan groeit men spiritueel. Men laat zo een stukje van de eigen persoonlijkheid los en sterft als het ware een klein beetje. Echter, men wordt op een hoger plan wedergeboren en heeft zo zijn/haar eigen trilling verhoogd. Dit proces is de basis van het spiritueel bestaan.

Niettemin lopen we in dit groeiproces tegen behoorlijk wat obstakels op. De mensheid leert langzaam. We lopen achter op het proces van het oplossen van ons collectieve wereldkarma. De spirituele wereld laat weten dat de spirituele evolutie van de mens te wensen over laat. Daar de wereldbevolking uit meer dan 7 miljard individuen bestaat, is het daarom het beste het wereldkarma aan te pakken op individueel niveau.

BBBOp deze cursusdag zullen we kijken naar je eigen duistere kant (Black spots), je eigen blinde vlekken (Blind spots) en je eigen stagnerende factoren (Blockages). Die kunnen zowel bewust als onbewust zijn. Veelal ligt oud trauma hieraan ten grondslag, zowel uit je huidig leven als uit vorige levens. Door actief met deze BBB’s aan het werk te gaan, word je in de gelegenheid gesteld om je eigen persoonlijke trilling te verhogen.

Dat is handig, daar met een verhoogde trilling de turbulente verandering van het omslagpunt 2012 soepeler ondergaan kan worden. Op deze dag krijg je dus de kans om je eigen disbalans te transformeren met als doel je persoonlijke groei en ontwikkeling te versterken en daarmee de spirituele evolutie van de mens een klein beetje te laten stijgen.