Dagcursus 666

In de Tarot is kaart 13 uit de grote Arcana ‘(de) Dood’. In mijn deck verwijst die naar ‘de wilde jacht’. Een mythologie die we bij vele volken tegen komen.

Het is niet moeilijk om daarin de vierde ruiter van de apocalyps te herkennen.

Apocalypse

Toch diept spirit dit thema op een iets esoterischer manier uit.

Niet voor niets zijn de eerste drie ruiters gezeten op paarden met de kleuren van de alchemie en derhalve gelinkt aan ‘Agartha’. Een concept dat absoluut volledig in de picture is gekomen door de ervaringen op de Egypte-reis in het voorjaar van 2022.

Een eerder geplande mysterie-reis kon helaas wegens corona niet uitgevoerd worden. De jager (Hunter, let op het liedje ‘de wandelclub’) en de kleuren rood en wit (Andreaskruis op spoorweg- en tramovergangen) zouden daarin een belangrijke rol spelen.

Onlangs benadrukte spirit echter dat het essentieel is om dat stuk van de puzzel alsnog door te werken. Deels door de cursusdagen te wijden aan dit thema, deels door zelf de sleutel op locatie te gebruiken.

Eindtijd

Zoals de vierde ruiter het dodenrijk als support heeft, zo hebben wij dat ook. De steun van de doden, die onsterfelijk zijn geworden door hun muziek. Dat is dan ook de leidraad van deze cursusdag.

De vier ruiters van de apocalyps worden beschreven in Openbaring hoofdstuk 6. De vier ruiters zijn symbolische beschrijvingen voor verschillende gebeurtenissen die plaats zullen vinden in de eindtijd.

De eerste ruiter van de apocalyps wordt genoemd in Openbaring 6:2: ‘En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen’.

Deze eerste ruiter verwijst naar de Antichrist (666), die de autoriteit gegeven zal worden en iedereen zal overwinnen die zich tegen hem verzet.

Apocalypse en oorlog

De tweede ruiter van de apocalyps verschijnt in Openbaring 6:4, ‘En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven’.

De tweede ruiter verwijst naar oorlogen die uit zullen breken in de eindtijd.

Ruiter van de Apocalypse

De derde ruiter wordt beschreven in Openbaring 6:5-6: ‘En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand’.

De derde ruiter van de apocalyps verwijst naar een grote hongersnood die plaats zal vinden, waarschijnlijk als gevolg van de oorlogen van de tweede ruiter.

Zwarte Dood

De vierde ruiter wordt genoemd in Openbaring 6:8: ‘En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was (de) dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde’.

De vierde ruiter van de apocalyps staat symbool voor de dood en verwoesting. Het lijkt een combinatie van de vorige ruiters te zijn.