Crystal healing

Ons eigen energiesysteem is opgebouwd volgens de wetten van de heilige geometrie. Door allerlei omstandigheden, vaak een gevolg van de aanwezigheid van een miasma of het vastlopen in onze karmische processen, raakt deze energiestructuur uit balans. Kristallen kunnen een bijdrage leveren aan het herstellen van ons energiesysteem. Ze helpen om onze blauwdruk weer terug te vinden door in te werken op ons spirituele, emotionele en stoffelijke lichaam.

Een belangrijke rol binnen crystal healing is weggelegd voor kristallen schedels en Lemurian Seed Crystals. Beide vormen van kristalenergie zijn hulpmiddelen die ons helpen herinneren wie we daadwerkelijk zijn. Kristal heeft onder andere het vermogen om informatie op te slaan en te fungeren als transmitter. Terwijl de kristallen schedels een directe verbinding vormen tussen de mensen op aarde en de grote spirituele bibliotheek waarin alle wijsheid is opgeslagen (de Akasha-kronieken), zorgen de Lemurian seed crystals voor het omzetten van macht in kracht en emotie in gevoel.

Vanuit een gemeenschappelijke component brengen ze de boodschappen van eenheid (oneness), compassie, saamhorigheid en bewustwording dat de mens deel uit maakt van een veel groter geheel en onlosmakelijk verbonden is met kosmische cycli. In directe lijn van deze kristalenergie liggen astronomie en astrologie, wetenschappen die intensief werden onderzocht door grote culturen uit het verleden (volken uit het Oude Testament, Egypte, Maya’s, Inca’s, etc.).

Zelf werk ik regelmatig met de authentieke ancient kristallen schedel Synergy, om mijn eigen groei en ontwikkeling te ondersteunen en om op een hogere frequentie te komen. De hedendaagse kristallen schedels die ik gebruik voor healing, hebben allen een eigen specifieke kwaliteit. Niet alleen door het materiaal waaruit ze geslepen zijn, maar ook door de bezieling vanuit de spirituele wereld. Daarnaast gebruik ik in de praktijk een grote collectie Lemurian seed crystals, die door de jaren heen vanuit diverse plaatsen op aarde hun weg naar de praktijk hebben gevonden. Deze schedels en kristallen zijn waarlijk “wezens van licht”.